Adam | KISS digital
wyceń projekt

Adam

CTO

Współzałożyciel KISS digital. Posiada bogate doświadczenie jako programista i lider zespołu. Przebył długą drogę, od nieświadomej niekompetencji, poprzez niekompetencję świadomą, aż do nieświadomej kompetencji. Z radością wita nowe wyzwania i cały czas poszukuje nowych szans rozwoju. Ostatnio nieco zajęty budowaniem najlepszej firmy technologicznej świata.