iChallenge | KISS digital

Case study

iChallenge

Klient
Zakres prac
Wykorzystane technologie
Data Sierpień 2018

O projekcie

By uniezależnić się od subiektywnych ocen sytuacji spornych przez graczy oraz sędziów podczas gry w tenisa, powstają różne zautomatyzowane systemy i urządzenia do śledzenia, nagrywania i odtwarzania położenia piłki tenisowej w stosunku do linii kortu. Problem w tym, że towarzyszą one jedynie rozgrywkom profesjonalistów. iChallenge to aplikacja mobilna, która dzięki zaawansowanym algorytmom pełni funkcję wirtualnego sędziego i rozstrzyga piłki sporne, podając wynik In/Out każdego zagrania tenisowego - nie tylko w trakcie gry na światowym poziomie.

 2018

Wyzwanie

Projekt budowy aplikacji iChallenge to szereg wyzwań, z którymi musieliśmy się uporać. Największym z nich była niska wydajność urządzeń mobilnych, które muszą pozwolić aplikacji na wykonanie bardzo złożonych obliczeń - tak aby ta mogła wydać werdykt na temat każdej piłki spornej. Mimo tego, że automatyczna analiza obrazu to zagadnienie wciąż badane przez wyspecjalizowane zespoły naukowe, zespół KISS digital musiał się z nim zapoznać, w dodatku w niedługim czasie. Trudności napotkaliśmy również w warstwie UX, gdzie musieliśmy przedstawić użytkownikom w łatwy sposób funkcje aplikacji i nauczyć ich kalibracji aplikacji na samym korcie.

 2018

Proces

Nasz zespół nieustannie poszerzał swoją wiedzę z zakresu analizy obrazu - z wieloma napotkanymi problemami borykaliśmy się po raz pierwszy w swojej karierze zawodowej. Bardzo dużo czasu poświęciliśmy na analizę linii kortu tenisowego, detekcję postaci na obrazie, a także detekcję piłki tenisowej na poszczególnych klatkach wideo. W poszukiwaniu najlepszych rozwiązań zwróciliśmy się do nauczycieli akademickich, którzy wsparli projekt merytorycznie. Teoretyczne dywagacje i dogłębna analiza problemów pozwoliły na zastosowanie zaawansowanych algorytmów, przy jednoczesnym uniknięciu nadmiernych prac developerskich.

 2018

Rezultat

Efektem tych działań jest aplikacja iChallenge (obecnie na platformę iOS, a niebawem na platformę Android), która podczas meczu staje się wirtualnym sędzią. Po właściwej konfiguracji, aplikacja nagrywa mecz i w razie potrzeby rozstrzyga piłki sporne, podając wynik In/Out wybranego zagrania tenisowego. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu zaawansowanych algorytmów analizy obrazu.

 2018
Zdjęcie pracownika
Udział w tym projekcie był niewątpliwie bardzo cennym doświadczeniem. Prowadzone prace były ciągłym poszukiwaniem rozwiązań problemów, o których wcześniej nawet nie śniliśmy. Zgłębianie tajników automatycznej analizy obrazu do dziś pozwala całemu zespołowi z chęcią podejmować trudy kolejnych wyzwań projektowych.

Piotr Bogunia / Project Manager

 2018

Poznaj zespół

Poprzednie

Zapunktuj z Wedlem

Następne

Mary Kay Clinical Solutions

Share: