Najprostsze rozwiązania są najlepsze | KISS digital
wyceń projekt
PL | EN
wyceń projekt

Go to Brand

KISS digital Sp. z o.o. realizuje projekt Promocja polskiej marki KISS DIGITAL na rynkach zagranicznych w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014–2020.

Cel

Głównym celem jest promowanie produktów/usług branży IT/ICT, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych.

321 100,00 zł

Wartość projektu

271 490,05 zł

Wkład funduszy Europejskich