Dlaczego użyteczność (usability) jest ważna dla Twojego biznesu?

Senior Editor.

Dlaczego użyteczność (usability) jest ważna dla Twojego biznesu?

Web usability oraz user experience są kluczowymi elementami twojego biznesu, nie tylko w przypadku sklepu internetowego

Użyteczność to nieodłączna cecha każdej dobrej aplikacji. Cyfrowe narzędzia mają być przydatne dla użytkowników i pomagać im rozwiązywać określone problemy. Dlatego projekt skupiony na usability ma większe szanse na sukces rynkowy, a jego twórcy – na osiągnięcie swoich celów biznesowych. W KISS digital „od zawsze” przypisujemy użyteczności najwyższy priorytet.

Robimy nowe technologie, bo je lubimy. Najbardziej jednak cenimy rozwiązania użyteczne. Takie, które powstały z myślą o użytkowniku i służą do rozwiązywania jasno zdefiniowanych problemów lub osiągania jasno określonych korzyści. Sami staramy się tworzyć takie produkty, dokładając starań, by były one pomocne, przydatne, zrozumiałe i łatwe w obsłudze. Ważne jednak, by również klienci właściwie rozumieli znaczenie usability w projektach, które chcą zrealizować - niezależnie od tego, czy są to aplikacje mobilne, aplikacje webowe, strony www czy innego typu narzędzia cyfrowe. Bo to właśnie użyteczność ma krytyczne znaczenie dla sukcesu ich przedsięwzięcia i realizacji ich celów biznesowych.

Użyteczność – co to takiego?

W branży digitalowej użyteczność określana jest często angielskim terminem usability (tłumaczonym również jako funkcjonalność lub używalność). Norma ISO 9241 definiuje ją jako stopień realizacji celu danego użytkownika w sposób skuteczny, wydajny i satysfakcjonujący.

Bardziej szczegółowo użyteczność rozpatruje Jakob Nielsen, czołowy teoretyk tej dziedziny, który przypisuje usability pięć składowych:

To teoretyczne podstawy tworzenia cyfrowych produktów z dbałością o ich użyteczność. Każdy software house powinien je znać, ale przede wszystkim powinien umieć posługiwać się założeniami usability w praktyce. A to kompetencja, której nie da się wynieść z lektury tekstów. Można ją nabyć jedynie dzięki wieloletniemu doświadczeniu w projektowaniu oprogramowania.

Chcesz przeprowadzić analizę swojej strony lub aplikacji w oparciu o heurystyki Nielsena? Porozmawiajmy!

Dbamy o usability w trosce o klienta

Użyteczność stron www, aplikacji mobilnych lub narzędzi webowych jest zawsze zorientowana na użytkownika końcowego. Jest więc oczywiste, że tzw. user-centered design – projektowanie zorientowane na użytkownika – musi przyświecać tworzeniu produktu cyfrowego. Powinna jednak być stawiana w centrum uwagi również podczas rozmów z klientem – na każdym etapie realizacji projektu, a nawet przed jej rozpoczęciem.

Dlatego przed podjęciem współpracy doradzamy klientom omówienie konceptu z przyszłymi użytkownikami rozwiązania, czyli jego grupą docelową. To najlepszy sposób, by uzyskać wstępne informacje na temat wartości użytkowej pomysłu biznesowego – przed przystąpieniem do przekuwania go w pełnowymiarową koncepcję.

Chętnie pomagamy klientom w realizacji pomysłów, ale nie lubimy marnować ich czasu i pieniędzy. Traktujemy użyteczność jako priorytet wszelkich projektów i wychodzimy z założenia, że zaniedbanie tej kwestii przekreśla szansę przedsięwzięcia na sukces. Jeśli dostrzegamy taki problem – uczciwie o tym informujemy.

Bez użyteczności nie ma MVP

Idea usability przyświeca każdemu kolejnemu etapowi naszej współpracy z klientem. Między innymi tworzeniu Minimum Viable Product (MVP). To przedsięwzięcie wykracza oczywiście poza kwestie użyteczności, ale nie może od nich abstrahować.

W pewnym sensie usability leży u podstaw MVP, ponieważ nie da się opracować produktu o minimalnej niezbędnej funkcjonalności, który nie spełnia wymagań użyteczności (definiowanej zresztą również jako funkcjonalność). A MVP jest w zasadzie podstawą bezpiecznego „procedowania” projektów cyfrowych i w dużym stopniu zabezpiecza klienta przed nadmiernymi kosztami.

Idea użytecznego projektowania przyświeca nam również podczas fazy discovery, którą polecamy klientom chcącym zadbać o zaprojektowanie optymalnego produktu i, rzecz jasna, podczas „właściwej” pracy nad produktem.

Software house z zamiłowaniem do usability

Stawianie wyraźnego akcentu na użyteczność wyróżnia nas na rynku software house'ów. W realizacji projektów stosujemy kompleksowe podejście, w którym wysoką wartość przypisujemy nie tylko samej technologii i jakości programowania, ale również warstwie graficznej produktu, jego funkcjonalności i użyteczności. Potwierdza to nasze bogate portfolio w obszarze UX/UI i designu graficznego oraz liczna obecność specjalistów od frontendu i kreacji w naszym zespole.

Keep it simple, czyli zadbaj o użyteczność

Last but not least, użyteczność – jako nadrzędna wartość projektów cyfrowych – to element „postulatu” zawartego w nazwie naszej agencji. Zachęcając do stosowania zasady KISS (Keep It Simple, Stupid), proponujemy poszukiwanie rozwiązań prostych, funkcjonalnych i łatwych w obsłudze. Takich, które zapewnią jak najlepszy efekt końcowy przy jak najniższym nakładzie kosztów (w przypadku klienta) i jak najmniejszym wysiłku obsługi (w przypadku użytkownika końcowego).

Zależy Ci na współpracy z software house'em, który gruntownie przeanalizuje Twój pomysł, oceni jego rynkowy potencjał i zadba o jego realizację z najwyższą dbałością o wartość użytkową? Odezwij się do nas.

Szukasz ekspertów od usability? Odezwij się!

Przemysław Ćwik

Senior Editor.